Σύνθετη ξυλεία ελάτης – Gluelam Beams

Ποιότητα
Πάχη (mm) 67 – 80 – 90 – 100 – 120 – 140 εώς 260
Πλάτη (mm) 100 – 120 – 140 – 160 – 168 – 180 – 200 έως 1280
Μήκη (cm) 8 – 10 – 12 – 13 έως 24

Panels 3- ply / Edge Glue / Shuttering

Ποιότητα
Πάχη (mm) 12 έως 60
Πλάτη (mm) 205 ή 125
Μήκη (cm) 5.00

Ξυλότυπος Η 200

Ποιότητα
Πάχη (mm) 12 έως 60
Πλάτη (mm) 205 ή 125
Μήκη (cm) 2.45 – 2.65 – 2.90 – 3.30 – 3.60 – 3.90 – 4.50 – 4.90 – 6.00

Σύνθετη δικόλλητη ξυλεία πεύκης- Bilam Beams

Ποιότητα
Πάχη (mm) 66 – 90 – 93 – 115 – 140
Πλάτη (mm) 93 – 115 – 140 – 165 – 190
Μήκη (cm) 6 – 8 – 10 – 12