Ξυλεία Ελάτης

Φινλανδίας – Σουηδίας

US / SF / V / VI
Πάχη (mm) 22 – 38 – 46 – 63 – 75
Πλάτη (mm) 75 – 200 ανά 25
Μήκη (cm) 2.10 – 5.70

Αυστρίας – Γερμανίας

Ι-ΙΙ / ΙΙΙ – V
Πάχη (mm) 12 – 14 – 18 – 19 – 22 – 25 – 32 – 38 – 45 – 63 – 72
Πλάτη (mm) 45 – 65 – 90 – 125 – 130 – 135 – 150 – 160 – 170 – 180 – 190 – 200 – 210 – 240 – 250
Μήκη (cm) 3.00 – 5.00

Σλοβακίας

EBW – IMBALO 1.2
Πάχη (mm) 14 – 18 – 36 – 44 – 46 – 52 – 63 – 72 – 75
Πλάτη (mm) 75 – 100 – 115 – 120 – 135 – 145 – 150 – 185 – 215 – 245 – 275 – 295
Μήκη (cm) 3.00 – 4.00 – 5.00 – 6.00 – 7.00 – 8.00

Ουγγαρίας

Α
Πάχη (mm) 22 – 48 – 52 – 63 – 72 – 75 – 95
Πλάτη (mm) 75 – 115 – 135 – 150 – 175 – 195 – 250 – 280 – 300
Μήκη (cm) 2.50 – 3.00 – 3.50 – 4.00 – 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00

Ξυλεία Πεύκης

Η ξυλεία πεύκης είναι στεγνωτηρίου (18% υγρασία) και προσφέρεται σε ισομήκη ή διαφόρων μηκών δέματα.

Σουηδία – Φινλανδία

US / SF / V / VI
Πάχη (mm) 16 – 19 – 25 – 32 – 38 – 44 – 50 – 63 – 75 – 85 – 100
Πλάτη (mm) 75 – 225 ανά 25
Μήκη (cm) 2.10 – 5.70 ανά 30

Ρωσία

US / IV / V
Πάχη (mm) 25 – 32 – 38 – 44 – 50 – 63 – 75
Πλάτη (mm) 75 – 225 ανά 25
Μήκη (cm) 2.10 – 6.30 ανά 30

Μαλακή Ξυλεία Αμερικής

Southern Yellow Pine (Πιτς-πάιν)

Ποιότητα SAP – Prime and Better
Πάχη (mm) 25 – 50- 75
Πλάτη (mm) 100 – 150 – 200 – 250 – 300
Μήκη (m) 2.45 – 6

Douglas Fir (Oregon Pine)

Ισόβενο και Πλατύβενο
Πάχη (mm) 50 – 75
Μήκη (m) 2.45 – 6