Διεύθυνση

Στρατηγού Πετρίτη 34, Αίγινα 18010

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τηλ: 22970 23108
Fax: 22970 22798

EMAIL

timber1@otenet.gr