Οι πελάτες μας

 • ALPHA BANK AE
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EGF EUROBANK
 • ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
 • ΠΡΕΣΒΕΙΑ Η.Π.Α.
 • ΣΤΡΑΤΗΓ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΝΑΤ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ( Σ.Δ.Α.Μ)
 • ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • Super Market  ΚΡΗΤΙΚΟΣ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΔΑΝΑΗ ΑΕ
 • ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 • ΔΗΜΟΤΙΚO ΛΙΜΕΝΙΚO ΤΑΜΕIΟ ΑIΓΙΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
 • ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ
 • ΑΧΟΝ ΑΕ
 • ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 • ΕΜΙΛΕΟΝ ΑΕ
 • GCS ΤΕΧΝΙΚΗ