Με ετήσια η εξαμηνιαία συμβόλαια, η εταιρεία μας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες  όπως:

  • Αερισμός  όλων των χώρων
  • Έλεγχος για υγρασία και έντομα
  • Επιθεώρηση Εξωτερικού και Εσωτερικού χώρου
  • Έλεγχος για Εύρυθμη λειτουργία Ηλεκτρικών συσκευών
  • Έλεγχος Υδραυλικής Εγκατάστασης
  • Μηνιαία  Αναφορά και Καταγραφή  Φθορών της κατοικίας
  • Διαχείριση και οργάνωση Παραμονής
  • Αγορές και Προμήθεια Αγορών πριν από την Άφιξη του Ιδιοκτήτη
  • Προσφορές και επίβλεψη  Εργασιών

Επίβλεψη & Συντήρηση Κατοικιών